Juridik

FAMILJEJURIDIK

Det finns många olika sätt att leva och bilda familj och det finns nästan lika många olika sätt att ordna sin privatekonomi. En sak är dock säker, förr eller senare bryts mönstret t.ex. genom dödsfall eller genom att ett parförhållande tar slut. De ekonomiska aspekterna av sådana förändringar styrs bl.a. av regler i Ärvdabalken, Äktenskapsbalken och Sambolagen.

Förvaltning av dödsboet
När en människa dör uppstår många praktiska saker att ta itu med. Först och främst skall någon eller några förvalta boet, dvs ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm. I många fall löser man det inom familjen men ibland finns varken tid eller ork för detta och då hjälper vi dig.

Bouppteckning
En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns.
Bouppteckningen kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta.
Inom tre månader från dödsfallet skall bouppteckningen ske.

Arvskifte
Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet

Testamente
Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva vad. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är då man vill:

  • Skydda make/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår. Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte.


​Läs mer om: