Vi är auktoriserade

Rätt hjälp

När man mist en nära anhörig och befinner sig i sorg så är det viktigt att få rätt hjälp och stöd av begravningsbyrån. Ett bra sätt att försäkra sig om detta är att kontrollera att begravningsbyrån är auktoriserad. Auktorisationen är en garanti för att få rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det. Vi är en av Sveriges drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer.

Tryggheten i vår auktorisation.

Våra medarbetare har genomgått en omfattande auktorisationsutbildning hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund. För att upprätthålla vår auktorisation måste vi kontinuerligt vidareutbilda oss. Att anlita oss blir därför en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och stöd och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa sätt.

När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens regler. Att vår begravningsbyrå uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning minst vart femte år.

Vill du veta mer om auktorisationskraven?

Vill du ha ytterligare information om de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå, se
https://www.begravningar.se/om-auktorisation
Då det finns över 400 auktoriserade begravningsbyråer i landet så du har alltid en i närheten. Titta bara efter skylten med auktorisationssymbolen.