Sändningen börjar ca 10 min innan begravningen börjar.
Om inget ljud hörs under pågående sändning, klicka på bilden och sedan på högtalarsymbolen.